Fluorite w/ Quartz

Yongchun FuJian China

Weighs: 204.5 grams

Measures: 12 x 6 x 4.5


Type: Fluorite


Related Items