Reserved for Michelle: Instagram

Ocean Jasper sphere ($55)

Phantom Quartz Point ($40)

Druzy Red Quartz Heart ($30)

Ocean Jasper Pyramid ($16)

Celestite Cluster ($69)

Celestite Free Form ($140)

Chrysocolla Malachite Sphere ($145)

Quartz Point ($210)

Tiger Eye Free Form ($30)

Quartz w Dendrite ($20)

Ocean Jasper Heart ($25)

Ocean Jasper Heart ($14)

Fluorite/Pyrite/Calcite ($85)

Fluorite/Pyrite/Calcite ($80)

 


Related Items